שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306, אשדוד
(מפה)

תעבורה

על-פי תיקון לפקודת התעבורה מ-1995 העונש על נהיגת רכב בהשפעת משקאות משכרים לא יפחת משנתיים פסילה בפועל, למעט נסיבות מיוחדות אשר חובה על השופט לפרטן בפסק הדין. במקרה שהנהג הורשע בנהיגה בשכרות בשנה שקדמה לאותה עברה, עונש הפסילה בפועל לא יפחת מתקופה של 4 שנים, וזאת בנוסף לאיחסון הרכב למשך חודש ימים ופסילה מנהלית במקום ל- 30 ימים ע"י קצין משטרה (ימים אלו נלקחים בחשבון העונש המוטל) . לאור מורכבות הנושא ...
המגמה להביא להחמרת הענישה בתיקי תאונות דרכים, הינה מגמה ארוכת שנים, וכפי שעולה מפסק הדין בפרשת שוויקי, הדבר אינו בהכרח מוצדק. מדיניות "הכה בנאשם ככל יכולתך" מכנה זאת בית המשפט. לאור המאפיינים היחודיים של עבירות התעבורה, עדיף תמיד להיות מיוצגים בידי עורך-דין לתעבורה שזה תחום התמקצעותו.
נהיגה תחת השפעת סמים נחשבת לעבירה חמורה בתחום דיני התעבורה ואף עלולה להסתיים במאסר ובנקס כספי גבוה. בפסק דין אשר ניתן לאחרונה, במסגרת ערעורו של ירון ברכה (אשר הורשע בהריגה לאחר חציית רמזור אדום כאשר הוא נוהג במהירות מופרזת תחת השפעת סמים ואלכוהול), עמד בית המשפט על חזקת השפעת הסם והנטל העומד על כתפיו של הדורש להפריכה.המחוקק קבע איסור מוחלט על שימוש בסמים מסוכנים שאינו מותנה בכמות הסם שבה מדובר. לפ...
עבירת המהירות היא אחת מעבירות התנועה הנפוצות ביותר במדינת ישראל וכך גם אכיפת משטרת התנועה, רבים האנשים הנתפסים אשר אינם מודעים לזכויותיהם על פי חוק ולכן מומלץ ביותר להתייעץ עם עורך דין לתעבורה אשר יוכל להעניק לכם את מה שנדרש לכם בנושא – מהם זכויותיכם, האם יש לכם סיכוי לצאת זכאים או להמתיק את העונש הקבוע בחוק ושאתם צפויים לקבל וכמובן תמיכה יעוץ והנחיה, וכמובן שעורך דין לתעבורה מנוסה הוא זה שיטען בפ...
על פי חוקי התעבורה נתונה בידיו של קצין המשטרה סמכות לפסול את רישיון הנהיגה עוד בטרם מתקיים ההליך המשפטי בפני בית המשפט, הכוונה היא לפסילה מנהלית.שלילה ל-60 יום כאשר עסקינן בתאונת דרכים ו-90 יום כאשר עסקינן בתאונת דרכים שתוצאתה מוות.מטרתה של הפסילה המנהלית היא לקטוע את רצף המסוכנות המתגלה בנהג אשר היה מעורב לכאורה בעבירה זו או אחרת ועל כן נדרשת "תקופת צינון" בנהיגתו של הנהג בטרם ישוב לכבישי הארץ. ח...
נהיגה ללא רישיון היא עבירת תעבורה שכיחה ונפוצה. ישנן כמה סיטואציות המוגדרות על פי חוק, ובהתאם לסעיף 10 לחוק התעבורה, המוגדרות כנהיגה ללא רישיון:   א. נהג אשר יש לו רישיון נהיגה אך אינו בתוקף, הווה אומר, לא חידש רישיונו בזמן, או נמצא במסגרת פסילת רישיון.  ב. נהג בעל רישיון לכלי רכב מסוים אשר נתפס נוהג על רכב מסוג אחר.  ג. נהג הנתפס נוהג ברכב מבלי שעבר את מבחני הרישוי, ואין בידו כלל רישיון נהיגה (בל...
המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד )הינו גוף ציבורי, המשמש כמעין "סמכות משפטית" מתוקף  הגדרתו כ- "רופא מוסמך של משרד התחבורה- משרד הרישוי", רשאי להמליץ למשרד הרישוי אודות אי כשירותו לנהיגה של אדם מסוים, וזאת לאחר שאותו אדם עבר סדרת בדיקות כגון:  מבחנים בכתב, בדיקות רפואיות, פיזיולוגיות ונפשיות באחת מהוועדות הרפואיות במכון הרפואי. מכיוון שהמלצות המכון הרפואי מהוות מעין "סמכות שיפוטית" בנוגע לאי כשי...
לקבלת מידע נוסף או זימון תור לעו"ד, מלאו פרטיכם בטופס וניצור עמכם קשר בהקדם.‏
מפה - ישראל, אשדוד, שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306