שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306, אשדוד
(מפה)

תאונות ספורט

תאונות ספורט

סעיף 7 לחוק הספורט, התשמ"ח 1988 מחייב את ארגוני ו/או אגודות הספורט לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות על ידם ו/או מטעמם.

      

כאמור, ביטוח זה הוא ביטוח בסיסי ולא יכסה את הנזק האמיתי במידה ועקב הפציעה תקטע הקריירה של הספורטאי. על כן מומלץ לעוסקים בספורט מקצועני להרחיב את הכיסוי הביטוחי שלהם בביטוח תאונות אישיות ו/או אבדן כושר עבודה מתאים.

 

בקרות תאונת ספורט עומדות בפני הספורטאי הנפגע מספר אפשרויות מצטברות למימוש זכויותיו:

א. תביעת ביטוח:

הנפגע רשאי לתבוע את הפוליסה של הארגון אליו הוא משתייך והוא עשוי לקבל פיצוי בגין הרכיבים: אי כושר לעבוד, תגמול בגין נכות צמיתה והוצאות רפואיות שהיו מנת חלקו.

לנפגע מגיע פיצוי בעבור כל שבוע של אי כושר (מאושר בתיעוד רפואי) ועד לתקופה הנקובה בפוליסה (לכל היותר שנתיים). כמו כן, זכאי הנפגע לתגמול בגין נכות צמיתה שנגרמה לו והן בגין הוצאות רפואיות שהיו מנת חלקו.

שיעור הפיצוי קבוע בפוליסה ואסור שיהיה נמוך מהשיעורים הקבועים בחוק הספורט. הפיצוי בגין הנכות הוא פונקציה של סכום המקסימום ושל שיעור הנכות. כך למשל כיום בגין 100% נכות מעניקה הפוליסה כ-300,000 ש"ח ועל אחוזי נכות פחותים בהתאמה.

תקופת  התיישנות של תביעות אלה 3 שנים בלבד.

 

ב. תביעות ביטוח תאונות אישיות ו/או אובדן כושר עבודה:

במידה והספורטאי בוטח במסגרת פוליסת רשות המכסה תאונות אישיות ו/או אובדן כושר עבודה יש להגיש תביעה נגד הפוליסה במקביל לתביעה מכח חוק הספורט. תקופת התיישנות של תביעות אלה 3 שנים בלבד.

 

ג. תביעות נזיקין עקב רשלנות:

במידה והתאונה ארעה עקב רשלנות של המחזיק במגרש (מפגע כלשהו במגרש וכו') או עקב רשלנות צד ג', קמה לספורטאי הזכות להגיש תביעה.

 

ד. תביעות תאונת עבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי:

לרוב הספורטאים המקצוענים מוכרים כעובדים ובינם לבין אגודת הספורט לה הם שייכים מתקיימים יחסי עובד מעביד. ככל שהתאונה ארעה במהלך פעילות ספורטיבית מקצוענית היא עשויה לענות להגדרה של תאונת עבודה.

במקרה זה מומלץ להגיש תביעה לדמי פגיעה נגד המוסד לביטוח לאומי ולאחר מכן תביעת נכות. ככל ובעטיה של התאונה יקבעו לספורטאי אחוזי נכות הוא יהיה זכאי למענק או קצבה בהתאם לשיעור הנכות, כאשר אחוזי נכות בין 9-19% תענקנה מענק חד פעמי ונכות

מעל 19% עשויה להעניק קצבה.

לקבלת מידע נוסף או זימון תור לעו"ד, מלאו פרטיכם בטופס וניצור עמכם קשר בהקדם.‏
מפה - ישראל, אשדוד, שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306