שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306, אשדוד
(מפה)

רכישת דירה יד שניה באשדוד

רכישת דירה יד שניה באשדוד

ענייני הנדל"ן בישראל מכוסים על ידי מספר חוקים, כגון: חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973, חוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א- 1970, חוק החוזים האחידים התשמ"ג – 1982, ובמיוחד ע"י חוק מכר (דירות) התשל"ג – 1973, חוק המקרקעין התשכ"ט – 1969,חוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו - 1996, ובאמצעות פסיקה ענפה רבת שנים.

      

בעסקת מקרקעין יש להיזהר ביתר שאת בנוגע לפעולות המתבצעות במהלך העסקה, בעיקר נוכח העובדה כי כיום, מרבית הנכסים בישראל טרם עברו הליכי רישום בלשכות רישום מקרקעין (טאבו), ומי שאינו מומחה בתחום (והדבר נכון גם לגבי עורך דין), עלול לשים את כספו על קרן הצבי ולאבד את נכסו.

 

טרם רכישת הדירה יש לעשות כך:

 מקרה של נטילת הלוואה מבנק המובטחת במשכנתא (משכנתא זה שיעבוד המוטל על נכס מקרקעין כפי ש"משכון" זהו שיעבוד המוטל על נכס שאינו מקרקעין), רצוי לפני החתימה על החוזה לעשות "סקר שוק" בין הבנקים, לבדוק ריביות, ערבויות נדרשות ולקבל אישור בכתב מהבנק "הנבחר" על הסכמתו להעניק את המשכנתא המבוקשת.

לזכאי משרד השיכון מומלץ לבדוק בבנק למשכנתאות את זכאותם לקבלת משכנתא מסובסדת ("זכאות"),ולדאוג מבעוד מועד להוצאת תעודת זכאות באחד הבנקים.

יש לבדוק נסח "טאבו" או אישור זכויות לגבי הדירה, ולוודא כי המוכר של הדירה החותם על החוזה הוא אכן בעל הזכות הנמכרת (או בעל ייפוי כוח לבצע את העסקה).

יש לוודא כי הזכויות המפורטות בחוזה תואמות את מצב הזכויות בהתאם לנסח "טאבו", או אישור הזכויות, ובמיוחד לשים לב האם רובצים על הדירה משכנתאות, עיקולים, שיעבודים או כינוס נכסים – אלו הם בדיקות אשר נערכות על ידי עורכי דין באשדוד.

 חשוב לוודא כי בחוזה יקבעו ערבויות ובטחונות מתאימים, אשר יבטיחו את תשלומי כל המיסים החלים על המוכר לרבות: מס שבח, מס מכירה, מיסי עיריה.

      

חשוב לציין כי לעיתים מסכימים הצדדים על חתימה על זכרון דברים טרם חתימת החוזה למעשה על מנת להבטיח את קיום העסקה על ידי שני הצדדים. חשוב מאוד!! להצטייד בעורך דין טרם חתימה על זכרון הדברים, שכן זכרון דברים הינו חוזה לכל דבר ועניין והפרתו שווה ערך להפרת חוזה.

 

בשלב השני לאחר מציאת הדירה נערך חוזה לרכישתה. חשוב להחליט טרם עריכת החוזה על מס' דברים:

א. גובה תמורת הדירה.

ב. מועדי ביצוע תשלום.

ג. מועד העברת החזקה בדירה.

 

מס רכישה - מס רכישה מוטל על כל רכישת מקרקעין ומתבטא באחוז ממחיר הדירה, בהתאם למדרגות המתעדכנות מעת לעת. מדרגות המס מבדילות בין מי שרוכש דירה ואין בבעלותו דירה נוספת, ובין מי שרוכש דירה שנייה ויותר (כאשר במידה וזו הינה דירתך היחידה, הנך זכאי לפטור בגין מס רכישה עד לגובה הפטור המצוין בתקנות ומשתנה מעת לעת).

 

היטל השבחה - מס המשולם לרשות המקומית וזאת כאשר קיימת אפשרות להשביח ולהוסיף בנייה נוספת על הנכס (זכויות בניה נוספות) בדרך כלל בדירות שבנייתן הסתיימה לא חלים היטלי השבחה.

 

דמי הסכמה - תשלום המשולם למנהל מקרקעי ישראל וזאת במקרה מדובר בנכס אשר הזכויות בו נובעות מחוזה חכירה לא מהוון עם מנהל מקרקעי ישראל.

 

מס שבח - מיסים אלה חלים על המוכר, אך מרבית מוכרי דירת מגורים שזו דירתם היחידה, או שלא מכרו דירה אחרת ב- 4 שנים האחרונות, אינם נדרשים לשלמם כי הינם עומדים בזכאות לפטור. 

 

לאחר שנכרת החוזה והושלמו תנאיו, נרשמת הדירה בלשכת רישום המקרקעין וזאת נעשה על ידי משרדנו.

לקבלת מידע נוסף או זימון תור לעו"ד, מלאו פרטיכם בטופס וניצור עמכם קשר בהקדם.‏
מפה - ישראל, אשדוד, שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306