שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306, אשדוד
(מפה)

נכות כללית / פטור ממס הכנסה

נכות כללית / פטור ממס הכנסה

נכות כללית:

 קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות.

 

התנאים לקבלת קצבת נכות כללית:

א. תושב ישראל מעל גיל 18 ועד גיל הפרישה.

ב. הכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה ב-60% מהשכר הממוצע במשק או מ-45% מהשכר הממוצע (תלוי בסוג ליקוי).

ג. רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של  40% לפחות, אם לאחד הליקויים שלך נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

ד. קבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר פחתה לפחות ב-50%, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%.

 

שיעור הקצבה המלאה ליחיד הוא 2,342 ש"ח, החל מיום 01.01.2014 ונכון גם לשנים 2016 –2015.

נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל- 74% זכאי לקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי הכושר. (למשל, נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 65%, יקבל קצבה בשיעור של 65% מקצבה מלאה).

קצבת הנכות משולמת ב- 28 בחודש.

 

את התביעה לנכות כללית יש להגיש יחד עם כל החומר הרפואי הרלוונטי. לאחר מכן מזומן המבוטח לועדה רפואית של הביטוח הלאומי, לועדה זו עו"ד ממשרדנו באשדוד מלווה את הלקוח וטוען במקומו.

 

פטור ממס הכנסה:

 אדם שנקבעו לו 100% נכות רפואית, או למעלה מ- 89% לפי חישוב מיוחד, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.

* הזכאות לפטור ממס מתחילה לאחר 184 ימי נכות.

* מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשויים קבל החזרי מסרטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

 

על מנת להיות זכאי לפטור ממס הכנסה יש לענות על 4 תנאים:

א. יש הכנסה חייבת במס.

ב. נקבעה דרגת נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.

ג. דרגת הנכות שנקבעה לו היא באחד מהשיעורים הבאים:

    1. שיעור של 100% עבור ליקוי אחד.

    2. שיעור של למעלה מ-89% בשל כמה ליקויים (החישוב של האחוזים נעשה בדרך של שקלול).

ד. הנכות נקבעה על-פי אחד מהחוקים הבאים:

   1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל).

   2. חוק נכי המלחמה בנאצים (נכי המלחמה בנאצים).

   3. חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר).

   4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה).

   5. חוק לפיצוי נפגעי גזזת (נפגעי גזזת).

   6. חוק הביטוח הלאומי - בגין פגיעה בעבודה, נכות כללית או פגיעה במהלך התנדבות.

 

זכאות לפטור ממס הכנסה נקבע על ידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי בה גם דנים על הנכות הכללית של המבוטח.

לקבלת מידע נוסף או זימון תור לעו"ד, מלאו פרטיכם בטופס וניצור עמכם קשר בהקדם.‏
מפה - ישראל, אשדוד, שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306