שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306, אשדוד
(מפה)

מעצרים

מעצרים

מעצר מתבטא בכליאה, לרוב זמנית, או בהגבלת תנועותיו של אדם. מעצר מבוצע על ידי שליחי השלטון ואינו נחשב לעונש. מעצר מבוצע על פי צו של מי שמוסמך על פי החוק להוציא צווים כאלה, או ללא צו - בנסיבות בהן החוק מאפשר זאת.

 

קיימים מס' סוגים של מעצרים, להלן 4 עיקריים:

א. מעצר לפני כתב אישום:

מעצר לפני כתב אישום מוגבל לתקופה של 30 יום וקרוי גם "מעצר ימים". בכל מקרה, החוק מאפשר הארכת מעצר גם בתום 30 הימים אם יש הצדקה לכך בעיני בית המשפט.

 

ב. מעצר אחרי כתב אישום:

מיד לאחר שנפתח לאדם תיק פלילי והוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט, רשאית המדינה להגיש לבית המשפט אליו הוגש כתב האישום, בקשה למעצר הנאשם.

בית המשפט יחליט בכל מקרה לגופו, האם להורות על מעצר אחרי כתב אישום, בהנחה ומתקיים אחד מהמצבים הבאים:

1. על מנת שניתן יהיה להורות על מעצר אחרי כתב אישום , יש להוכיח שקיים יסוד לחשש שחירותו של החשוד עלולה להביא בין היתר לשיבוש הליכי המשפט, או שהעדים יושפעו מכך, או שתיגרם פגיעה בראיות באופן זה או אחר.

2. בית המשפט בוחן טרם החלטה על מעצר אחרי כתב אישום , האם קיימות ראיות לכאורה להוכחת העבירות שיוחסו לנאשם בכתב האישום. זהו תנאי הכרחי למתן היתר לביצוע מעצר אחרי כתב אישום .

3. מצב שלישי בו בית המשפט יכול להורות על מעצר אחרי כתב אישום, הוא כאשר בית המשפט משתכנע כי כל חלופת מעצר הפחותה ממעצר של ממש עלולה להסב נזק.

 

ג. מעצר בית:

מעצר בית הוא שם עממי לביטוי המשפטי "שחרור בתנאים מגבילים" או  "שחרור בערובה".

מעצר בית הוא מצב של שחרור החשוד מבית מעצר לחלופת מעצר. בית משפט יכול להורות על חלופת מעצר בית כאשר ניתן להשיג את מטרות המעצר גם ללא שהיית החשוד בבית מעצר. מטרות המעצר, ברוב המקרים, הן הרחקתו של החשוד מהחברה משום שהוא

מסוכן, או מניעת האפשרות לשיבוש חקירה על ידי החשוד.

 

ד. מעצר עד תום ההליכים:

סוג זה של מעצר, המכונה גם "העמדה לדין", מתבצע כאשר מוגש כתב אישום פלילי, והתביעה מבקשת לבצע כלפי הנאשם מעצר עד תום ההליכים נגדו, כלומר עד שיסתיים משפטו ויוכרע דינו. במהלך התקופה של מעצר עד תום ההליכים נשללת חירותו של הנאשם עוד בטרם הוכחה אשמתו, ולכן מעצר עד תום ההליכים הוא הליך קיצוני למדי. התביעה מגישה בקשה עבור מעצר עד תום ההליכים באותו בית משפט, שבו הוגש כתב האישום נגדו.

לקבלת מידע נוסף או זימון תור לעו"ד, מלאו פרטיכם בטופס וניצור עמכם קשר בהקדם.‏
מפה - ישראל, אשדוד, שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306