שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306, אשדוד
(מפה)

הסכמה מדעת

הסכמה מדעת

זכותו של האדם על גופו היא  זכות יסוד במדינה דמוקרטית, ומכאן נגזרת זכותו של המטופל להיות שותף מלא בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות בכל הנוגע לטיפול בו.


בשנת 1996 נחקק בישראל "חוק זכויות החולה". מטרת החוק כפי שהיא מופיעה בסעיף 1 לחוק היא: "לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו".

 

חוק זה מסדיר את היחסים בין המטופל לבין הצוות הרפואי שמטפל בו. אחד הנושאים שחוק זה מטפל בהם הוא "הסכמה מדעת לטיפול רפואי". למעשה, החוק מקדיש לנושא זה פרק שלם.

 

אם כן - מהי הסכמה מדעת?

מדובר בהסכמה של המטופל לקבל טיפול רפואי מכל סוג שהוא. מדובר בהסכמה שניתנת לאחר שהמטופל מקבל מהמטפל שלו מידע ביחס למחלה או אבחנה אודות מצבו הרפואי, כיצד מצבו הרפואי יכול להתפתח, האלטרנטיבות לטיפול והאלטרנטיבה המומלצת ומידע ביחס לסיכויים ולסיכונים של הטיפול המוצע. כדי שהסכמת המטופל לטיפול תהיה תקפה, עליה להינתן מרצון חופשי. כלומר, לא להינתן תחת לחץ או השפעה שהמטופל לא היה יכול להתנגד להם.

 

החוק מפרט תנאים שונים ודן בנושאים שונים שקשורים להסכמה מדעת:

  1. איזה מידע המטפל צריך למסור למטופל כדי שהאחרון יוכל לקבל החלטה בנוגע לטיפול?
  2. כיצד יש לקבל את ההסכמה לטיפול? האם בכתב, בעל פה או בדרך אחרת?
  3. האם ישנם מקרים בהם קיימת חובה לקבל את ההסכמה בכתב?
  4. באיזה שלב צריך לקבל את ההסכמה של המטופל לטיפול?
  5. האם יש מקרים שבהם לא נדרשת הסכמה מדעת?
  6. כיצד יש לנהוג כאשר המטופל הוא קטין?

החוק נותן מענה לכל השאלות הללו ומהווה נדבך חשוב בהסדרת היחסים בין מערכת הבריאות למטופלים. הוא מסמן גבולות ברורים של מותר ואסור. אפשר לומר שמדובר במעין "מורה נבוכים" למטפל וגם למטופל. לראשונה, זכויותיהם של המטופלים עוגנו בחוק ונוסחו באופן ברור.

 

הסכמה מדעת היא אבן בנין חשובה בתחום הרשלנות הרפואית. למידע הרפואי שמוצג או לא מוצג בפני המטופל יש חשיבות רבה במקרים של רשלנות רפואית.

 

האם המשמעות היא שעל כל מטופל להיות מלווה על ידי עורך דין כאשר הוא מגיע לטיפול רפואי? התשובה היא לא. אין בכך צורך. יחד עם זאת, על המטופל לוודא שהוא אכן מקבל את המידע שרלוונטי למצבו הרפואי כדי שהוא יוכל לקבל החלטה בנוגע לאופן הטיפול.

לקבלת מידע נוסף או זימון תור לעו"ד, מלאו פרטיכם בטופס וניצור עמכם קשר בהקדם.‏
מפה - ישראל, אשדוד, שד' ירושלים 18, בנין K towers קומה 3 משרד 306